Upozornění

Plán akcí 2022/2023

 • 07.09.2022 Zahájení výuky KARATE v DOJO Dvouletky
 • 08.09.2022 Zahájení výuky KARATE v ZŠ F. Formana
 • 05.11.2022 10:00 Výlet: Pustevny - snaz pod lanovkou v Trojanovicích
 • 15.12.2022 Poslední trénink v tomto roce v DOJO ZŠ M.Formana
 • 19.12.2022 Zkoušky ZTV (od 16:00) v DOJO Dvouletky
  Tréninky se v tento den ruší.
  Kurzisté, nezapomeňte si vyřídit průkaz karate (70,- Kč), půjdete-li ke zkouškám.
  Nezapomeňte si zakoupit známku ČSK (300,- Kč). Poplatek za zkoušky pro 8. - 1. kyu je stanoven na 500,- kč.
 • 21.12.2022 DOJO Dvouletky (od 16h)
  Předání certifikátů a průkazů
  Ukončení výuky v letošním roce
 • 04.01.2023 První trénink v novém roce v DOJO Dvouletky
  Kurzisté, nezapomeňte si vyřídit průkaz karate (70,- Kč), pokud ještě nemáte.
  Všechny skupiny, nezapomeňte si zakoupit známku ČSK na další rok 2023 (300,- Kč).
 • 05.01.2023 První trénink v novém roce v DOJO ZŠ M.Formana
  Kurzisté, nezapomeňte si vyřídit průkaz karate (70,- Kč).
  Všechny skupiny, nezapomeňte si zakoupit známku ČSK na další rok 2022 (300,- Kč).
 • 11.01.2023 První cvičení jógy v novém roce v DOJO Dvouletky
 • 20.06.20223 16:00 - Zkoušky ZTV (ul. Dvouletky 52)
  Zkoušky se konají bez účasti rodičů.
 • 21.06.2023 16:00 - Exhibice oddílu a předání certifikátů o úspěšném složení ZTV (ul. Dvouletky 52)
  Zveme rodiče členů klubu na exhibici.

Členské poplatky

Platby se i nadále budou provádět osobně v hotovosti u Ing. K. Flanderové nebo nově převodem na bankovní účet u České spořitelny: 4232624013/0800.

Jednorázová úhrada

Platba za celý školní rok 5 000,- kč / osobu (10 x 500,- kč) splatné v říjnu.

Cvičí-li více členů rodiny, je poplatek snížen na 4000,- Kč / osobu (10 x 400,- kč) splatné v říjnu.

V případě měšíčních plateb 10 x 600,- kč.

V případě cvičení v kurzu rodiče poplatek neplatí.

Platbu je možno rozdělit do dvou splátek:

 • 1. pololetí (září - leden) - splatné v říjnu.
 • 2. pololetí (únor - červen) - splatné v březnu.

Členské poplatky se nevracejí.

Cvičení IAIDO a jóga bude od 8.7. zpoplatněna i pro členy klubu částkou 100,- Kč / lekci.

Měsíční úhrada

V případě mesíční úhrady je členský poplatek stanoven fixně na 600,- kč / měsíc / osobu splatné první týden v měsíci.

Známka ČSK

Cena známky je stanovena na 300,- Kč / rok / osobu a je splatná v březnu . Poplatek je odváděn Českému svazu karate a jeho součástí je pojištění cvičence.

Zkoušky vedené zkušebním komisařem

Poplatek za zkoušky pro 8. - 1. kyu je stanoven na 600,- kč.

Pokladník oddílu

Ing. Kamila Flanderová 776 151 651.

Zdravotní potvrzení

Praktický lékař

V rámci prohlídky praktickým lékařem je požadováno klidové EKG.

Sportovní lékař

V případě vrcholového sportu je vyžadováno potvrzení sportovním lékařem.

MUDr. Jindřich Prokop, Raisova 11, Mariánské Hory, tel.č. 596 635 471.

Čekací doba na vyšetření cca měsíc. Poplatek za vyšetření 500Kč, který některé pojišťovny proplácejí.