Upozornění

 • Vážení členové klubu, rodičové a naši přátelé.

  V této těžké době, která nás postihla a způsobila, že nemůžeme cvičit a zdokonalovat se v bojovém umění KARATE, Vám musím oznámit, že zkoušky, které se měly konat 22.12.2020 vzhledem k nedostatku času na přípravu ruším.

  Dobrá zpráva je, že pokračuje rekonstrukce GASTRONOMU, kde od ledna 2021 budeme cvičit (pokud bude cvičení v uzavřených prostorech bude opět vládou povoleno)?

  Od ledna budeme tedy působit na dvou místech.

  První stupeň: kurz, 8. - 4. KYU - ÚT a ČT v ZŠ Formana

  Druhý stupeň: 3. - 1. KYU + DAN - PO a ST v Gastronomu

  V lednu proběhne v Gastronomu nábor nových členů do karate.

  Zároveň bychom chtěli otevřít zdravotní cvičení pro seniory / důchodce v ranních hodinách.

  Moc se na Vás těším.

  21.11.2020 v Ostravě, Milan Možiešík, vedoucí klubu.

Plán akcí 2020/2021

 • 01.09.2020 Zahájení výuky KARATE
 • 02.09.2020 První cvičení jógy v novém školním roce
 • 26.07. - 01.08.2021 Letní tábor

  Tábor karate se bude konat v Kunčicích pod Ondřejníkem a to ve dnech od 26.07. do 01.08.2021. Účast je nutné nahlásit včas.

Členské poplatky

Platby se i nadále budou provádět osobně v hotovosti u Ing. K. Flanderové.

Jednorázová úhrada

Platba na celý školní rok 4000,- kč / osobu (10 x 400,- kč) splatné v říjnu.

Cvičí-li více členů rodiny, je poplatek snížen na 3000,- Kč / osobu (10 x 300,- kč).

V případě cvičení v kurzu rodiče poplatek neplatí.

Platbu je možno rozdělit do dvou splátek:

 • 1. pololetí (září - leden) - splatné v říjnu.
 • 2. pololetí (únor - červen) - splatné v březnu.

Členské poplatky se nevracejí.

Měsíční úhrada

V případě mesíční úhrady je členský poplatek stanoven fixně na 500,- kč / měsíc / osobu splatné první týden v měsíci.

Známka ČSK

Cena známky je stanovena na 300,- Kč / rok / osobu a je splatná v březnu . Poplatek je odváděn Českému svazu karate a jeho součástí je pojištění cvičence.

Zkoušky vedené zkušebním komisařem

Poplatek za zkoušky pro 8. - 1. kyu je stanoven na 500,- kč.

Pokladník oddílu

Ing. Kamila Flanderová 776 151 651.

Zdravotní potvrzení

Praktický lékař

V rámci prohlídky praktickým lékařem je požadováno klidové EKG.

Sportovní lékař

V případě vrcholového sportu je vyžadováno potvrzení sportovním lékařem.

MUDr. Jindřich Prokop, Raisova 11, Mariánské Hory, tel.č. 596 635 471.

Čekací doba na vyšetření cca měsíc. Poplatek za vyšetření 500Kč, který některé pojišťovny proplácejí.